Afluisteren door de Staat der Nederlanden van geheimhouders!

Al jarenlang waarschuw ik iedereen dat vertrouwelijke informatie met advocaten en andere geheimhouders beter niet via de telefoon kunnen worden gedeeld. Neem het risico niet en ga gewoon naar het kantoor van de geheimhouder!

In het Advocatenblad van april 2024 wordt wederom duidelijk aangegeven dat dit een goed uitgangspunt is.

De Tweede Kamer wil namelijk dat de vertrouwelijke gesprekken tussen de advocaat en gedetineerde audiovisueel kunnen worden opgenomen. Een commissie bepaalt dan of de advocaat een nader onderzoek aan zijn of haar broek krijgt, of niet.

Bovenstaande amendement-Helder werd ingediend door VVD’er Ulysse Elian en BBB’er Lilian Helder. Het blijkt volgens het advies van de Afdeling Advies van de Raad van State echter strijdig met de Grondwet en het EVRM.

Nu Nederland geen constitutioneel hof heeft, zoals bijvoorbeeld Duitsland, dient de Tweede Kamer de Nederlandse Grondrechten als het ware te ‘beschermen’.

Opmerkelijk is in deze zaak dat bovengenoemde ‘hoeders’ van de Nederlandse Grondwet, deze met het grootste gemak terzijde lijken te hebben willen plaatsen. Minister Weerwind stak daar gelukkig een stokje voor door advies aan de Raad van State te vragen, die de Tweede Kamer moest uitleggen wat er in de Nederlandse Grondwet en het EVRM staat

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

Hein Dudink/Advocaat