Ontwerp-omgevingsvergunning radarstation Herwijnen 6 weken ter inzage

Vanaf vandaag tot en met donderdag 16 mei ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor radarstation Herwijnen ter inzage. In deze 6 weken kunnen betrokkenen op de ontwerp-omgevingsvergunning reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden meegewogen bij het definitieve besluit.
Source: Defensie