Wet voor versterken, beschermen en op de kaart zetten van defensie-industrie

Defensie wil de Nederlandse defensie-industrie versterken, beschermen en internationaal op de kaart zetten. Defensie werkt daarom samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan een wet die dit mogelijk maakt. Het wetsvoorstel staat vanaf 1 juli tot 1 september open voor raadpleging, een zogenoemde internetconsultatie.
Source: Defensie