Psychiatrisch onderzoek CBR rammelt aan alle kanten

Inmiddels krijgen steeds meer Nederlanders te maken met de verplichtingen die worden opgelegd door het CBR. Zo moet er bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs, worden aangegeven of er sprake is geweest van een bestaande of eerdere psychiatrische aandoening. Indien u die vraag met ja beantwoordt, dan wordt de aanvraag afgewezen. In sommige gevallen worden de reeds afgegeven rijbewijzen zelfs ingetrokken

U vraagt vervolgens een herkeuring aan en wordt dan door het CBR doorverwezen naar een psychiater waar u een keuring dient te ondergaan. De mening van uw behandelend psychiater is daarbij overigens volstrekt niet interessant.

Vervolgens bent u (nog) in de veronderstelling dat er zorgvuldig naar u zal worden geluisterd omdat u tenslotte door een psychiater (lees arts) wordt onderzocht. Daar gaat het fout. Zoals nu blijkt, komt u in het ‘bijbeuncircuit’ van enkele psychiaters terecht.

In de bij mij verschenen gevallen bleek de psychiater, zijn/haar gezicht amper te hebben laten zien gedurende het 10 minuten durende onderzoek. In 2013 mag dat  onderzoek maximaal € 205,15,- ex BTW (?) kosten. In een van de lopende zaken noemde de rechtbank Haarlem het onderzoek van de psychiater – onzorgvuldig -. Vervolgens mocht cliënt van het CBR het onderzoek nogmaals doen, maar dan wel weer zelf betalen! Ik eiste overigens namens cliënt het geld van deze zogenaamde keuring terug.

Later zou deze psychiater nog aangeven dat het vermeende onderzoek wel degelijk juist was geweest. Ik denk dat deze psychiater zelf een duik teveel in de opiatenkast heeft gedaan en ieder gevoel met de realiteit kwijt is.

Het gevolg is echter altijd hetzelfde; het CBR wijkt niet en kent geen enkele invulling van het begrip zorgvuldigheid. Feitelijk betreft het een bevestiging van de stelling die het CBR al had ingenomen.

De lucht van spruitjes komt hier wel heel erg naar boven. Het product ‘rijbewijs’ is kennelijk big business geworden. Gezien het feit dat er inmiddels 1 miljoen Nederlanders met psychiatrische problemen zijn, zou het rustig moeten worden op de Nederlandse wegen. Of zoals een behandelend psychiater tegen mij zei: “Met de gehanteerde normen van het CBR, hoort minimaal de helft van mijn patiënten zijn rijbewijs in te leveren. Maar ik vind dat zij kunnen rijden. Niet iedere psychiatrische aandoening is namelijk hetzelfde!” Het probleem is echter dat er niet naar hem wordt geluisterd.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

De Defensieadvocaat