Soms loont de gang naar de rechter…

Over het algemeen is het geen pretje om voor de rechter te moeten verschijnen. De gang naar de rechter kan soms – ondanks sombere vooruitzichten – toch tot heel bijzondere uitkomsten leiden.

Onlangs vond er bij de rechtbank te Haarlem een mondelinge behandeling plaats van een zaak waarin een Kredietbank een kredietneemster aansprak op terugbetaling van een in 2001 ter krediet verstrekt bedrag, inclusief een rentepost van ca. € 5.000,– op de dag van de mondelinge behandeling uitkomend op een bedrag van in totaal ca. € 24.000,–.

Los van diverse verweren en een ook vordering tot vrijwaring door de ex-partner van kredietneemster, die na een in 2004-2008 goed doorlopen Schuldsaneringsregeling niet meer voor de schuld door de Kredietbank kon worden aangesproken, hebben alle betrokken partijen onder bemiddeling van de rechter uiteindelijk naar ieders tevredenheid een regeling getroffen.

Omdat dat de ex-echtgenoot van kredietneemster tijdens de Schuldsanering al wel een aanzienlijk deel van de hoofdsom had afgelost, was de Kredietbank – mede gelet op de niet florissante financiële situatie van beide partijen – uiteindelijk bereid om genoegen te nemen met betaling door ieder van hen van € 3.100,–, waarbij de kredietneemster dit bedrag in maar liefst 310 maanden van € 10,– per maand aflossen.

Kredietneemster ging dus in één middag van een schuld van € 24.000,– naar een schuld van € 3.100,‑‑, welke schuld zij mag aflossen in ongeveer 26 jaar.

Mooi resultaat!

U bent geïnformeerd,

Jan-Willem Hijnen/Advocaat