Militairen straks nog meer onder de loep?

Voor velen ben ik altijd erg voorzichtig met het adviseren hoe om te gaan met het accepteren van schikkingsvoorstellen (CJIB acceptgiro’s uit Leeuwarden) etc. Dit altijd met betrekking tot het eventuele intrekken van de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) door de MIVD. Het wordt echter nog erger als De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven zijn zin krijgt.

Hij stuurde op 15 januari j.l. een stuk over Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag (de VOG).  

Zo wil hij ook bestuurlijke boetes gaan betrekken bij het afgeven van de VOG. Hij geeft aan:

Bestuurlijke boetes worden steeds vaker – onder meer in de vastgoedsector – als sanctie aan natuurlijke en rechtspersonen opgelegd en vormen net als een strafrechtelijke afdoening een overheidsreactie op normoverschrijdend gedrag. Daarmee zijn deze bestuurlijke boetes in toenemende mate relevant voor de beoordeling van de integriteit van natuurlijke en rechtspersonen.

Naast bovengenoemde bestuurlijke boetes, wil hij ook alle gegevens van de politie/marechaussee bij de beslissingen betrekken. Dat houdt in dat iedere melding, zoals bijvoorbeeld een flauwekul aangifte door de buurman of rancuneuze ex-partner, betrokken kan gaan worden bij de afgifte van de VOG en ongetwijfeld later de VGB.

Het probleem is echter dat je jezelf niet kunt verweren tegen flauwekul aangiften en de politie/marechaussee deze aangiften vaak zelf al afdoet (seponeert). Zij gooien het dan als het ware in de prullenbak. Je krijgt er dan ook meestal niets van te horen. Dat geldt ook als er een strafrechtelijk onderzoek tegen iemand heeft plaatsgevonden en dit onderzoek uiteindelijk de prullenbak in gaat.

Alleen gaat er nu iemand in de politiekdie prullenbak met politiegegevens serieus nemen. Het krijgt daarmee iets ‘Kafka-achtigs’.

Voorzichtigheid is dus de moeder van de porseleinkast…

U bent gewaarschuwd!

Hein Dudink/De Defensieadvocaat