Advies voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Met regelmaat wordt er door militairen gevraagd wanneer je nu eigenlijk van de NHG gebruik kunt en mag maken.

In het NHG-garantiefonds zit momenteel nog 778 miljoen euro. In 2013 deden 4.522 huishoudens een beroep op het fonds.

Laat ik beginnen met te zeggen dat de regeling inderdaad niet helemaal duidelijk is. Dit is wellicht ten dele bewust onduidelijk gelaten, maar het zit ook in de persoonlijke wijze van afhandelen van de aanvraag.

In ieder geval geldt het alleen voor mensen die indertijd via de notaris hebben gekozen voor de NHG. Die investering kan zich na een echtscheiding of overlijden/baanverlies/ arbeidsongeschiktheid wel eens gaan uitbetalen.

De bank waar de hypotheek is afgesloten, heeft in de meeste gevallen twee hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren die feitelijk ieder voor het totale hypotheek bedrag kunnen worden aangesproken. De bank neemt dus niet zomaar afstand van zo’n aanspreekpunt!

Het verstandigste is om een ervaren hypotheekadviseur te raadplegen die rechtstreeks kan overleggen met de bank. De houding van de bank is in deze zaken bepalend. Zo wordt er bijvoorbeeld na een echtscheiding speciaal gekeken naar de mogelijkheid om in het huis te kunnen blijven wonen.

Het zou dan kunnen zijn dat de bank genoegen neemt met een mindere opbrengst en toch een nieuwe hypotheek afsluit met degene die in het huis blijft wonen. Een  makelaar zal dan eerst de woning taxeren. De courtage wordt dan overigens ook door de bank betaald!

Voor de bank is er het voordeel dat het huis niet opnieuw te koop hoeft te worden gezet en mogelijk lang te koop staat. De bank wordt dan namelijk (financieel) gedwongen om geld te reserveren. Met andere woorden, het kost de bank dan geld.      

Vooral bij echtscheidingen zien wij dat een goede samenwerking tussen advocaat/makelaar/hypotheekadviseur/bank van groot belang kan zijn om snel duidelijkheid te krijgen en niet met torenhoge schulden te blijven zitten. Een goeie advocaat kan ook daarna nog proberen te onderhandelen over een eventuele restschuld.  

Wij werken met vaste makelaars en hypotheekadviseurs en helpen u graag op weg!

Hein Dudink/Advocaat