MIVD geeft geen Verklaring van Geen Bezwaar af wegens ‘jeugdzonden’.

De MIVD weigerde de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) af te geven van een militair die reeds in de opleiding zat vanwege justitiële antecedenten. Zoals ik reeds eerder aangaf, kijkt de MIVD 8 jaar terug in alle registers. Dus ook in het ‘strafblad’. Dit bestaat overigens niet meer en heet nu het Justitiële Documentatie Register. Hierin staat – alles -. Van acceptgiro tot veroordeling en tot vrijspraak. Tegenwoordig wordt alles door de MIVD (mee)gewogen.

De militair in opleiding had twee jeugdzonden begaan toen hij 14 en 16 jaar oud was. Dat werd hem met de nieuwe beleidsregels van de MIVD fataal.

Veelvuldig hoor ik de opmerking dat deze ‘jeugdvergrijpen’ bij het meerderjarig zouden worden ‘kwijtgescholden’, zodat men met een schone lei kan beginnen. Dat is dus niet waar! Alles blijft de rest van het leven keurig op papier staan. Wel wordt er door de MIVD ‘extra’ zorgvuldig gekeken naar delicten en veroordelingen die als minderjarige zijn begaan.

Het accepteren van een schikkingsvoorstel/acceptgiro van het OM, kan dus al gevolgen hebben voor de VGB die iedere militair nodig heeft om zijn werk te kunnen doen.

Hein Dudink/Defensieadvocaat