Staat moet voor schietincident betalen

Jaren geleden verdedigde ik een militair bij het Hof Arnhem in een zogenaamde artikel 12 Wetboek van Strafvordering procedure. Dat wil zeggen dat er een klacht was ingediend tegen het Openbaar Ministerie omdat zij de militair niet strafrechtelijk hadden vervolgd. De klacht werd uiteindelijk door het Hof Arnhem afgewezen. Daardoor kwam de militair (overigens terecht) nooit voor de rechter.

Het betrof een schietincident waarbij het slachtoffer, Azhar Jaloud, in april 2004 door de Nederlandse militair zou zijn doodgeschoten bij een checkpoint vlakbij de Nederlandse basis in Ar Rumaythah, terwijl de auto waarin het slachtoffer zat, hard door een wegversperring reed.

In de uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens wordt nu aangegeven dat de Nederlandse Staat de vader van het slachtoffer een schadevergoeding van € 25.000,- moet betalen.

Mij staat bij dat helemaal niet duidelijk was hoe de Irakees was gesneuveld. Wel is mij duidelijk dat deze uitspraak van het Europese Hof een totaal nieuwe ‘blik’ op de werkzaamheden van de (Nederlandse) militair in het buitenland geeft.

U bent geïnformeerd, dan wel gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat