Straatverbod voor ex-partner militair.

Een vrouwelijke militair heeft door tussenkomst van de Defensieadvocaat voor haar ex-partner een straatverbod gekregen. De man wilde simpelweg niet accepteren dat de relatie was geëindigd en werd bij tijd en wijle erg agressief. De vrouwelijk militair kreeg de man het huis niet uit en was ten einde raad toen zij bij ons aanklopte. De rechter wees in kort geding het verzochte straatverbod toe. Daarmee is er gelukkig weer rust in de tent, maar dat was niet alles.

Bijkomstig probleem was dat de ex-partner ‘bekend’ was bij de politie en dat kan direct gevolgen hebben voor de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). De VGB kan door de MIVD vervolgens worden ingetrokken, waarna meestal ontslag volgt.Tegenwoordig kijkt de MIVD 8 jaar terug in alle registers en heeft inzage in en ontvangt ‘berichten’ van andere (criminele) inlichtingendiensten. Een militair zit wat dat betreft dus (inmiddels) echt in een glazen stolp.

Het is overigens niet alleen de militair die in een glazen stolp zit. Ook de politieambtenaar loopt een groot risico. Nog niet zo lang geleden werd een agent van politie in Utrecht ontslagen omdat hij de ‘verkeerde’ vrienden had. Hij werd overigens wel eerst door de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) benaderd en gewaarschuwd. Hij deed daar echter niets mee en werd uiteindelijk ook daadwerkelijk ontslagen.

De militair wordt – helaas – niet door de MIVD gewaarschuwd!

U bent geïnformeerd!

De Defensieadvocaat