Woningruil tussen militairen.

Laatst vroeg een militair of het mogelijk was om de woningbouwvereniging te dwingen om mee te werken aan een door hem als huurder verzochte woningruil met een collega elders in het land.

Het antwoord op deze vraag is ‘ja’ en vindt zijn grondslag in artikel 7:270 BW. De huurder heeft de mogelijkheid om bij de rechter te vorderen dat deze hem zal machtigen om een ander in zijn plaats als huurder te stellen. Er wordt dan gesproken over een ‘indeplaatstelling’. In een dergelijk geval worden de rechten en plichten van de oorspronkelijke huurder integraal door de ‘nieuwe’ huurder overgenomen.

De rechter dient bij zijn beslissing, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, een belangenafweging te maken, waarbij als ondergrens geldt dat de zittende huurder een zwaarwichtig belang heeft bij de woningruil. Als zwaarwichtig belang geldt onder andere medische of sociale omstandigheden.

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink/Advocaat