Vrijspraak in grote zedenzaak!

Wellicht is het goed om eens aan te geven dat een valse aangifte/beschuldiging zo is gedaan.

Deze week besloot de meervoudige kamer van de rechtbank te Haarlem, dat er niet voldoende bewijs was om mijn cliënt te veroordelen. Hij werd door twee minderjarige meisjes beschuldigd van ongewenst gedrag dat jaren geleden zou zijn gebeurd.   

In deze zaak bleek al snel dat de meisjes, voordat hun verklaringen werden opgenomen door de politie, al uitbereid overleg met elkaar hadden gehad over het misbruik door de man. Daarnaast kwamen beide meisjes uit probleem gezinnen, met drugs/drankmisbruik, geweld etc. En stond een van de twee bekend om haar rijke fantasie. Een cocktail voor problemen zou blijken.

Zoals  helaas wel vaker gebeurt, bleek het dossier door het Openbaar Ministerie eenzijdig te zijn aangeleverd bij de rechtbank en ondergetekende, ontbraken er allerlei essentiële getuigenverklaringen in het voordeel van de verdachte en keek de door het OM ingeschakelde deskundige Prof. Dr. niet verder dan het incomplete dossier dat hem door het OM was overhandigd.

Zo rapporteerde hij weliswaar dat er AMK meldingen waren geweest in de jeugd van de meisjes, maar veronderstelde hij dat dat verband hield met opvoedkundige problemen. Vanuit dat inzicht vond hij het niet nodig om nader onderzoek of informatie bij het OM op te vragen.  Enig onderzoek mijnerzijds, wees uit dat de meldingen indertijd waren gedaan door een arts die zich ernstige zorgen maakte over het welzijn van de kinderen. Ik heb vervolgens de deskundige opgeroepen als getuige en hij gaf mij aan dat hij er niets mee deed, omdat die informatie niet in het dossier zat. Eigenlijk heeft hij zijn rapportage uitsluitend opgesteld  met de beperkte gegevens van het opgenomen beeld en geluid van het verhoor van de meisjes.  

Hier zie je dus hoe makkelijk een ‘’deskundige’ zich er vanaf maakt. Er staat dan ook maar 7 tot 10 jaar celstraf op het delict. Who cares….

De rechtbank nam er gelukkig ook geen genoegen mee en verwees de zaak naar daar waar het thuis hoort: de prullenbak.

Inmiddels heb ik geleerd dat dit soort zaken zomaar anders kunnen aflopen…

U bent gewaarschuwd!  

Hein Dudink/Advocaat