Zwijgrecht in het strafrecht, wat is wijsheid?

Met regelmaat wordt er gevraagd of het verstandig is om te zwijgen als je door een opsporingsambtenaar als verdachte wordt verhoord. De wet geeft in artikel 29 Wetboek van Strafvordering aan dat de verdachte niet hoeft mee te werken. De verdachte mag dus zwijgen!

Dat heeft er niet mee te maken of u iets te verbergen heeft, maar is wel verstandig als u niet weet waarover het gaat en u in uw onbevangenheid openhartig bent over zaken die er niet toe doen maar later tegen u kunnen worden gebruikt.

Let op! Een getuige die wordt opgeroepen, moet de waarheid spreken.

Vandaag kreeg ik een verzoek van de politie onder ogen, waarin een cliënt werd opgeroepen om voor verhoor op het politiebureau te verschijnen om als betrokkene te worden gehoord. Een andere variant, maar het gaat allemaal om hetzelfde. U wordt niet voor niets uitgenodigd. Er is kennelijk een procedure gestart waarin u wordt genoemd en waar enig onderzoek naar u is opgestart.

Laat ik het verder eenvoudig houden. Er is een oud Nederlands spreekwoord dat zegt: Als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten. U wordt – hoe de politie het ook noemt – ‘juridisch’ geschoren en dan moet u stilzitten. Als u niet weet waar het over gaat, dan is zwijgen het verstandigst.

Let echter op, dat naast de door u afgelegde verklaring, de opsporingsambtenaar altijd nog een Proces-Verbaal van bevindingen kan opmaken van wat u allemaal op de gang bij de koffie of tijdens het roken heeft verteld.

U kunt uw verklaring altijd nog bij de rechter afleggen, maar dan wel na overleg met mij…

U bent geïnformeerd en (wellicht) gewaarschuwd!

Hein Dudink/advocaat