Treitercampagne tegen officier met PTSS deel III

Zoals ik eerder schreef, werd na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, het ontslag door de bestuursrechter teruggedraaid

Officier met PTSS krijgt na ruim een jaar eindelijk weer zijn wedde doorbetaald

Na een gewonnen rechtszaak voor een officier met PTSS, waarbij het ontslag door de bestuursrechter werd teruggedraaid, duurde het toch nog bijna 10 weken voordat defensie weer overging tot het betalen van wedde

Kerstdiner voor (oud) mariniers die het nodig hebben!

Een mooi initiatief van (oud) mariniers die spontaan een werkgroep hebben opgericht: 'voor en door Buddies'. Het uitgangspunt daarbij is om voor (oud) mariniers en echtgenotes op 23 december 2014 een (gratis) kerstdiner aan te bieden.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Met grote regelmaat wordt mij gevraagd wat nu eigenlijk vertrouwelijk is tussen de civiele arts/patiënt en de militaire arts/militair

Defensieadvocaat meets Wounded Warriors

Wounded Warriors is er voor DIG dragers en verleent eerstelijns hulp aan militairen die dat nodig hebben.

Hulpvraag!

Met regelmaat vragen (oud)militairen en gezinsleden mij via de contactpagina van de Defensieadvocaat.nl, waar zij hulp kunnen krijgen als het met hun partner/vader (en ook soms moeder) na enige tijd alsnog fout gaat. Militairen staan erom bekend dat zij niet zeuren en zich lang groot houden.

Soms laat de oorlog niet los...

Soms laat de oorlog niet los...

Ernstig zieke vrouw van militair gemangeld door UWV arts deel II

Recentelijk schreef ik u dat de vrouw van een militair zeer ernstig ziek is en zij na vele jaren gewerkt te hebben, vanwege haar ziekte uiteindelijk moest stoppen met werken. Haar specialisten hadden aangegeven dat zij echt moest stoppen, maar de UWV keuringsarts had haar een paar kniebuigingen laten doen aangegeven dat zij nog prima halve dagen kon werken en dus geen volledige uitkering kon krijgen.

Psychiatrisch onderzoek CBR rammelt aan alle kanten

Inmiddels krijgen steeds meer Nederlanders te maken met de verplichtingen die worden opgelegd door het CBR. Zo moet er bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs, worden aangegeven of er sprake is geweest van een bestaande of eerdere psychiatrische aandoening. Indien u die vraag met ja beantwoordt, dan wordt de aanvraag afgewezen. In sommige gevallen worden de reeds afgegeven rijbewijzen zelfs ingetrokken.

Ernstig zieke vrouw militair gemangeld door UWV arts

Recentelijk kwam een militair bij mij wiens vrouw zeer ernstig…