Accountant krijgt van tuchtrechter tik op de vingers voor rol in echtscheidingsprocedure.

Accountant X stond twee echtelieden bij die in scheiding lagen. De man was al jaren cliënt van accountant X en volgens de Accountantskamer had X de vrouw moeten adviseren een andere accountant in de arm te nemen. Zijn betrokkenheid bij de man leverde immers een bedreiging op voor zijn objectiviteit en onpartijdigheid, aldus de tuchtrechter. Volgens X had hij de vrouw wel degelijk geadviseerd een andere accountant te raadplegen, maar hij kon daarvan geen bewijs overleggen.

Ook laakbaar vond de Accountantskamer dat X beide echtelieden uitnodigde voor een gesprek, maar de advocaat van de vrouw daar niet bij aanwezig was.
Omdat het echtscheidingsconvenant was opgesteld door de advocaat van de vrouw, had X zich hier niet in moeten mengen, staat in het vonnis te lezen.

Een echtscheiding is meestal een uitermate belangrijke moment in ieders leven als je er te maken mee krijgt. Vooral het convenant is een zeer belangrijk document dat, mede omdat het onderdeel uitmaakt van de echtscheidingsbeschikking, zorgvuldig moet worden opgesteld. Laat het dus gewoon ‘netjes’ regelen door de defensieadvocaat.

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd.