Ervaren marinier met psychische problemen ‘zomaar’ ontslagen en aan zijn lot overgelaten!

In het verlengde van een eerder bericht dat defensie psychisch zieke militairen volledig aan hun lot over laat, was nu kennelijk een marinier aan de beurt. Wat gebeurde hier allemaal?

De marinier begon tijdens zijn buitenland plaatsing afwijkend gedrag te vertonen en belandde uiteindelijk bij de Geneeskundige Dienst. Zij gaven hem antidepressiva en repatrieerden hem uiteindelijk naar Nederland. Daar werd het nog even aangekeken en besloot men om hem maar te ontslaan. Hij werd daarbij niet eens medisch uitgekeurd!

Terug in Nederland namen zijn ouders contact met mij op om uit te vinden wat hier allemaal aan de hand was en dat het helemaal niet goed met hem ging. Uiteindelijk werd hij zelf opgenomen met een rechterlijke machtiging en daarbij gaf de psychiater nog aan dat de stoornis al meerdere weken bestond.

Inmiddels was bezwaar aangetekend tegen het ontslag, waarbij defensie eerst reageerde door te stellen dat het bezwaar te laat zou zijn ingediend..! Dus geen te verwachten reactie: ‘wat verschrikkelijk dat een marinier met drie uitzendingen zo aan zijn lot werd overgelaten’, nee, ‘het bezwaar is te laat ingediend…’

Dat het te laat was ingediend was overigens onjuist en nu wordt de zaak alsnog behandeld. De ouders betalen (uiteraard) inmiddels alle (ontstane) schade.

Dat zelfs het Korps niet meer ingrijpt, is simpelweg niet te bevatten. Een echt toonbeeld van broederliefde van militaire collega’s, waar die militair zijn leven voor zou hebben gegeven. Dat de Gedragscode Defensie inhoudsloos is, dat is niets nieuws, maar dat het Korps geen empathie meer voor een zieke collega kan opbrengen, die is nieuw. ‘Verbondenheid, kracht en toewijding’, is inmiddels kennelijk ook niet meer dan een slogan!

Zo, dat moest ik als oud-beroepsmilitair even kwijt…

U bent bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink | Advocaat