Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel

Defensiemedewerkers krijgen per 1 januari een loonsverhoging van 7%. Ook krijgt iedereen een eenmalige uitkering van € 1.500 bruto. Dat zijn Defensie en de vakbonden vrijdag 3 november overeengekomen in de loonafspraken over 2024. De vakbonden leggen nu eerst het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor aan hun leden. Als de leden ermee instemmen, dan is het pakket op 12 december definitief. Defensiemedewerkers die lid zijn van een vakbond, kunnen een stem uitbrengen.
Source: Defensie