Bangalijst, naaktfoto, minderjarigen en Twitter…

Het zat er natuurlijk aan te komen. Een aangifte wegens het verspreiden door een minderjarige op Twitter van een “Bangalijst” met namen van allemaal jonge meiden. Maar er was een groter probleem.

Een van de meiden op die bewuste “Bangalijst”, had zichzelf naakt op de foto gezet en naar haar (toen nog) vriendje gestuurd. Hij was echter niet te beroerd om die, nadat de “verkering” uit was, even naar alle vrienden en bekenden door te Twitteren.

Deze foto ging dus een eigen leven leiden. Een niet onbelangrijk probleem was echter dat zij niet alleen naakt was, maar ook minderjarig. Nu deze foto verder werd verspreid, viel de foto onder de noemer: ‘kinderporno’. Niemand wil daar, hoe dan ook (!) ooit in terecht komen.

Het in bezit hebben van, dan wel verspreiden hiervan is juridisch altijd fout en zal iemand de rest van zijn leven (op papier) blijven achtervolgen. Het Openbaar Ministerie hanteert daarnaast een lijst waarop staat aangegeven wat voor straf er bij welke overtreding hoort. Om de omvangrijkheid van wat daar allemaal onder valt enigszins aan te tonen, staat hieronder de tekst van artikel 240b, lid 1, Wetboek van Strafrecht.

“Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.”

Later zijn bij het Verdrag van Lanzarote, de normen overigens nog verder aangescherpt.

Mijn cliënt kwam er voor het door Twitteren, mede gezien zijn jeugdige onnozelheid, met een taakstraf vanaf. De overige bezitters en Twitteraars van de naaktfoto hadden domweg geluk.

U bent geïnformeerd en (wellicht) gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat