Nieuwe Beleidsregel Veiligheidsonderzoeken Defensie (VGB)

Ik schrijf met regelmaat over de gevolgen van de intrekking van de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) , maar (eindelijk) gaat er per 1 november 2013 een nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie in. Stond de commandant eerst aan de zijlijn te kijken, dat wordt nu anders.

Alle militairen en een groot deel van het burgerpersoneel hebben een vertrouwensfunctie en moeten daarom beschikken over een VGB. Bij een voornemen of besluit tot intrekking wordt de commandant van het onderdeel geïnformeerd.

Als in het veiligheidsonderzoek andere justitiële gegevens dan zeden-, drugs-, geweldsmisdrijven en/of misdrijven met een strafmaat van 3 jaar of meer gevangenisstraf worden geconstateerd, wordt de commandant om zijn zienswijze gevraagd. In overige gevallen mag hij op eigen initiatief zijn mening geven. Dit element is nieuw en voorziet in een wens van de Tweede Kamer om de commandant vroegtijdig te informeren en te betrekken.

Vooral dat laatste lijkt mij een welkome aanvulling op de huidige situatie.

U bent geïnformeerd.

De Defensieadvocaat