Straatroof en politie doet niets…

Bij ons verscheen een oud-militair met zijn vrouw met een bizar verhaal. Ze hadden bij de politie aangifte gedaan van een straatroof op klaarlichte dag. Daarbij werden beiden bedreigd met messen en werd de man zelfs gestoken. Ook werd de fiets van de man achterin de bus van de overvallers meegenomen.

Op kantoor liet de man mij zijn jas zien, waar overduidelijk een steekgat was waar te nemen. Hij had dus nog geluk gehad. De daders waren daarnaast bekend, omdat er in het verleden een huurgeschil met hen was geweest.

Toen beiden aangiften wilden doen op het politiebureau, werd eerst de man gehoord en zat de vrouw te wachten. Op dat moment kwam een van de daders met een vriend aan op het politiebureau en bedreigde haar doodleuk midden in het politiebureau. Zij zouden nog wel worden ‘gepakt’. Een aanwezige agent kwam op het geschreeuw af en heeft toen – de vrouw – in de afgesloten wachtruimte geplaatst. De agent wilde later van dit incident geen proces-verbaal opmaken. 

De zaak werd vervolgens tot ieders stomme verbazing door de politie geseponeerd, omdat het verhaal van de straatrovers ‘aannemelijker’ klonk dan die van de aangevers. Zeg maar, de hardwerkende burger. De fiets werd later door de overvallers aan de politie teruggegeven. De daders werden zelfs niet in verzekering gesteld, maar konden na het afleggen van een verklaring weer naar huis. 

Het echtpaar is door dit alles zeer onthutst. Zij voelen zich onveilig en zijn bang dat het voorval nogmaals zal plaatsvinden. 

Naar aanleiding van vorenstaande is door ondergetekende een brief geschreven aan de Hoofdofficier van Justitie en gevraagd wat hier allemaal aan de hand was. Als het OM een minderjarige vervolgt die een broodje ham jat in de Albert Heijn, dat zou je dit toch zeker moeten vervolgen. Daar hoef je volgens mij geen rechten voor te hebben gestudeerd. Vreemder is het dat de agent in kwestie niet eens de moeite had genomen om de jas te laten onderzoeken. De behandelaar van deze klacht bij het OM ging echter op vakantie en zou later nog op de zaak terugkomen. 

Inmiddels is er een klacht ingediend bij het Hof op basis van artikel 12 Wetboek van Strafvordering. Kijken of de rechters bij het Hof er anders naar kijken.  

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd! 

De defensieadvocaat!