Stichting OverlastDonatie (SODA) overdrijft.

Bij Dudink & Starink Advocaten kwam een wat oudere man binnen die bij de Albert Heijn door de beveiligingsbeambte was aangehouden op verdenking van winkeldiefstal ten bedrage van € 14,99-. Cliënt was echter wat verstrooid geweest en wilde gelijk betalen. Hij kreeg echter direct van de beveiligingsbeambte een Aanzegging Individueel Winkelverbod, waarbij als korte persoonsomschrijving wordt aangegeven: “Oudere man met stok”.

Vervolgens ontving hij van SODA een rekening van € 165,99 inclusief BTW voor de veroorzaakte ‘schade’ en het ‘gestolen’ boek. Dus € 151,-‘schade’ en € 14,99 voor het boek. Ons advies was simpel. Niet betalen.

Een week later werd de zaak wegens gebrek aan bewijs door de politie geseponeerd, oftewel in gewoon Nederlands, in de prullenbak gegooid! De brieven van SODA zagen er toch vrij formeel uit en wekken de indruk alsof ze van het Openbaar Ministerie afkomstig zijn. Het zou goed kunnen zijn dat mensen uit angst of onwetendheid, zich gedwongen voelen om maar snel te betalen. Feitelijk lijkt er dan sprake te zijn van wat men in de volksmond chantage noemt. Juridisch heet dat ‘afpersing’, dan wel ‘afdreiging’.

Voor de liefhebbers:

In artikel 317 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht wordt aangegeven:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

In artikel 318 Lid 1 van het Wetboek van Strafrecht wordt aangegeven:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldwaarde in het handelsverkeer, wordt, als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Het lijkt alsof er aangifte moet worden gedaan wegens ‘chantage’. Eens kijken hoe SODA daarop zou reageren.

U bent geïnformeerd…

Hein Dudink/Advocaat