Artikelen door H.J.G. Dudink

Relatie Advocaat-Cliënt

Bij Dudink & Starink Advocaten kwam een militair binnen wiens vrouw er vandoor was met de advocaat die de scheiding had geregeld. Onze cliënt was gedagvaard door de nieuwe partner van zijn ex-partner betreffende de omgangsregeling met hun kind. Regelmatig wordt de vraag gesteld of er relaties ‘opbloeien’ tussen advocaten en hun cliënten. Het antwoord […]

Stichting OverlastDonatie (SODA) overdrijft.

Bij Dudink & Starink Advocaten kwam een wat oudere man binnen die bij de Albert Heijn door de beveiligingsbeambte was aangehouden op verdenking van winkeldiefstal ten bedrage van € 14,99-. Cliënt was echter wat verstrooid geweest en wilde gelijk betalen. Hij kreeg echter direct van de beveiligingsbeambte een Aanzegging Individueel Winkelverbod, waarbij als korte persoonsomschrijving […]

Kunstenaar in de cel in zijn element

Soms is aan een veroordeling niet te ontsnappen. Bij Dudink & Starink advocaten kwam een kunstenaar binnen die een agent had bedreigd die zonder verdere aankondiging aan de achterdeur was verschenen. Onze cliënt zat op dat moment een appeltje te schillen en had hiermee gezwaaid omdat hij de agent uit zijn tuin wilde hebben. Alhoewel […]

Kunstenaar in de cel in zijn element?

Als oud-militair kijk je kennelijk met een andere (militaire) blik naar zaken. Bij Dudink en Starink advocaten kwam een getrouwd stel binnen dat al voor de tweede keer in de schuldhulpverlening zat. De bewindvoerder wilde beiden uit de schuldhulpverlening hebben omdat was gebleken dat een van beiden het eerste hulptraject niet goed had afgesloten en […]

Overspannen kok op dievenpad

Chef-kok Martinus A. (36) was zo overspannen, dat hij op dievenpad ging. Minstens tien autokraken pleegde hij, op weg naar zijn werk in Amsterdam. De verdachte werkte eind 2009, begin 2010 60 tot 80 uur per week. Ook maakte hij zich, naar later bleek onterecht, voortdurend zorgen over zijn financiële situatie. Een en ander had […]

Opnieuw PTSS zaak door defensie ingetrokken.

Vandaag viel er opnieuw een brief van defensie op de mat, waarbij de zaak tegen een van de militairen met PTSS die bij Dudink en Starink Advocaten wordt behandeld, vóór de geplande rechtszitting werd ingetrokken. Het betrof in deze zaak een militair die (net als in een eerdere zaak) in eerste instantie niet was opgemerkt […]

Ontslag burger defensiemedewerker ingetrokken.

Vandaag kwam er bericht dat het ontslag van een burgermedewerker van defensie werd ingetrokken. Deze medewerker had vele maanden geleden te horen gekregen dat hij bij het vinden van een interne en externe baan zou worden geholpen. Dat bleek niet waar te zijn en vervolgens viel er een ontslagbeschikking op de mat. Na het opstarten […]

Intrum Justitia

Vele Nederlanders zien ze met afgrijzen tegemoet: de brieven van Intrum Justitia te Den Haag. Op verzoek van een curator voerde ondergetekende de procedure tegen Intrum Justitia, die een vordering van Vodafone had gekocht (juridisch heet dat cessie) en deze wilde innen bij een onder curatele gestelde.

Wie bewaakt de bewakers deel II.

Het begint erop te lijken dat Montesquieu uit zijn eeuwigheids-slaap moet worden gehaald. Steeds vaker wordt er aan de wortel van de scheiding der machten gezaagd. Vrijheden van burgers die door de jaren heen met bloed en levens zijn bevochten, lijken met een simpele pennenstreek te worden afgeschaft. Alles uiteraard in de naam van het […]