Fellini in rechtzaak: schutter wordt niet vervolgd…

Soms sta je als advocaat heel raar te kijken als jouw cliënt…

Acceptgiro ontvangen van het OM, betalen of niet?

Geregeld word ik door militairen gebeld met de vraag of zij een…

Vermoeden van schuld op Schiphol pure willekeur

Op Schiphol is al langere tijd van de onschuldpresumptie van iedere burger afscheid genomen. De marechaussee hanteert ‘ervaringsgegevens’ om te bepalen of iemand bolletjes heeft geslikt o.i.d. Daarbij wordt ook naar risicovluchten gekeken. Kom je uit een risicoland en heb je dan iets bij je dat mogelijk lijkt op? Dan heb je al een probleem en zit je zomaar maanden vast met alle gevolgen van dien. Tegenstribbelen helpt niet, want dan bent u gewoon een ontkennende verdachte.

Vrijspraak voor verdachte gewapende overval

In een zware strafzaak werd een cliënt van ons kantoor verdacht van het plegen van een gewapende overval. Onze cliënt werd daarbij door het slachtoffer van de gewapende overval, voor 75% zeker, op Facebook als een van de daders herkend.

MIVD geeft geen Verklaring van Geen Bezwaar af wegens 'jeugdzonden'.

De MIVD weigerde de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) af te geven…

MIVD blokkeert uitzending zonder onderzoek.

In deze zaak stond ik een militair bij die om deze reden geen Security Clearance van de MIVD kreeg en dus niet op uitzending kon/mocht

Doortastend optreden Nederlandse militairen in Amerikaans vliegtuig

Op zaterdag 4 mei 2013, tijdens een vlucht van Delta Airlines…

Stof altijd je wietplantage af....

Een militair verzocht om bijstand van zijn meerderjarig 'kind'…

Pas op wat u zegt als u verdachte bent in een strafzaak!

Vanaf 1 maart 2013 mag namelijk de stem van een verdachte herkenbaar…

PR vs RC

De deur ging open en ik kreeg een knipoog van de officier van…