Eichelsheim bespreekt in Rotterdamse haven mogelijkheden voor overslag militair materieel

Defensie zoekt naar nauwere samenwerking met civiele partners, waaronder havenbedrijven en transportbedrijven. Dit is belangrijk omdat als het nodig is militaire eenheden en materieel snel en ongehinderd Nederland binnen moeten kunnen komen. Om het belang van deze samenwerking te benadrukken en te bespreken was Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim samen met Commandant Defensie Ondersteuningscommando generaal Jan-Willem Maas gisteren op bezoek bij Rotterdam World Gateway.
Source: Defensie