Opvarenden van Zr.Ms. Pelikaan vergeten?

Defensie bracht recentelijk het nieuws naar buiten dat het marinepersoneel van het Patrouilleschip Zr.Ms. Holland de Herinneringsmedaille kreeg voor de humanitaire hulpverlening bij Haïti in oktober 2016.

Tijdens deze operatie stonden er door de orkaan Matthew in het westen van het eiland amper nog gebouwen en bomen overeind en was er behoorlijk veel werk te verzetten en noodhulp te verlenen. Niet alleen het Patrouilleschip Zr.Ms. Holland, was daar echter actief, maar ook het bevoorradingsschip Zr.Ms. Pelikaan. Deze bemanning begrijpt daarom niet waarom zij niet worden genoemd?

Het gaat hen niet zozeer om de medaille, want die gaat wel vaker aan een militair voorbij en daar doe je het niet voor, maar om het gebaar.

U bent geïnformeerd!

Hein Dudink/Defensieadvocaat