Militair won hoger beroep na een ‘halve’ vrijspraak.

Je zou je handen dichtknijpen als er in een zaak waarin twee feiten ten laste worden gelegd voor het eerste feit vrijspraak volgt en voor het tweede feit geen straf wordt opgelegd. Een zogenaamde toepassing van artikel 9a Strafvordering door de Rechtbank te Arnhem.

Maar eigenlijk ben je voor feit twee wel veroordeeld, althans zo voelde het voor deze vrouwelijke militair. Collega’s bij defensie spraken haar er ook nog op aan. Daar kon zij niet mee leven, dus ze wilde in hoger beroep.

Aangezien je tegen een vrijspraak niet in hoger beroep kunt gaan als verdachte, wilde zij wel tegen de toepassing van de artikel 9a in hoger beroep. Advies voor het instellen van hoger beroep zal een strafrechtadvocaat niet zo snel doen, maar ik geloofde in mijn cliënte en stelde hoger beroep in.

Waar ging het eigenlijk allemaal om?

Het ging hier om het verwijt dat zij willens en wetens onjuist declaraties in Dido zou hebben ingediend. Later zou blijken dat er eigenlijk niemand bij defensie meer goed weet hoe dat declaratiesysteem werkt, aangezien alle comptabelen zijn verdwenen/weggesaneerd.

Wat de zaak nog bizarder maakt, is dat achteraf bleek dat zij zelfs  – te weinig – had gedeclareerd! Juridisch maakt dat echter niet uit! Volgt u hem nog?

Ondergetekende had een van de laatst opgeleide en actief dienende comptabele als getuige meegenomen naar de zitting en deze militair werd als getuige deskundige gehoord. Hij noemde het een ‘draak van een systeem’, waar ook hij nog wel eens een fout mee maakte.

Voorts gaf hij aan nog nooit te hebben meegemaakt dat fouten tot een strafrechtelijke aangifte hadden geleid. Achteraf worden fouten hersteld door DCHR, die de taak van de weggesaneerde comptabelen heeft overgenomen. Dat er fouten worden gemaakt, zit volgens deze deskundige in het nieuwe declaratiesysteem ingecalculeerd.

Uiteindelijk achtte het Hof dat er geen sprake was van enige (voorwaardelijke) opzet en sprak haar vrij!

U bent wederom geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat