Een einde aan een strafzaak nog voordat deze begon…

Eigenlijk is dat wat je, wanneer je door de politie als verdachte bent gehoord, het liefste wil: een einde aan de strafzaak nog voordat deze goed en wel is begonnen.

Zo ook deze cliënt van mij. Hij werd verdacht van verkrachting, niet het minste delict. Hij was hier echter heel duidelijk over: hij haf niemand verkracht, het was vrijwillige seks. In vrijwel alle zaken, maar ook zeker zedenzaken, is het goed van belang te beseffen of en zo ja, welke verklaring je als verdachte aflegt.

In het geval van mijn cliënt was het duidelijk dat hij de aangeefster kende, dat ze zoenend over straat zijn gezien als ook dat ze vrijwillige seks hebben gehad. Onder die omstandigheden heb ik mijn cliënt geadviseerd een verklaring af te leggen. Vervolgens bleek dan ook dat zijn verklaring grotendeels overstemde met datgene wat al in het dossier te vinden was met uitzondering van de aangifte. Met andere woorden: zijn verklaring werd meer ondersteund dan de verklaring van de aangifte. In een dergelijk geval was de beslissing van het openbaar ministerie dan ook duidelijk: sepot wegens onvoldoende bewijs.

Van belang is dan ook altijd de verklaring die je aflegt, daar kun je immers als verdachte later moeilijk op terugkomen. Laat u dan ook altijd voor, tijdens en na uw verhoor adviseren door een advocaat.

Uit deze zaak bleek des te meer waarom dat de moeite waard was.

U bent bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

Robbert Poort | Advocaat