Rapportage Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG)

Regelmatig krijg ik te horen dat defensie, in wat voor commissie dan ook, altijd zijn eigen vlees keurt en er dus geen objectieve controle mechanismen zijn binnen defensie.

Hoewel ik die mening vaak deel en daar eindeloos veel voorbeelden van kan geven, tracht ik het wel altijd te nuanceren. Een instantie die kritisch kan zijn, is namelijk de IMG.

Onderstaande rapportage van de IMG uit 2018 is naar aanleiding van een klacht van een militair die ziek is en zo door defensie over het hek werd gegooid. Drie maanden voor zijn UKW!

Zo wordt door de IMG geconcludeerd:

  • Het langdurig periodiek voorschrijven van een combinatie van pijnstillende en sederende medicatie zonder aandacht voor de consequenties voor melders functioneren en een mogelijke verslavende werking moet onzorgvuldig worden geacht.
  • De bedrijfsgeneeskundige begeleiding is adequaat geweest, met uitzondering van het aanvankelijk optreden van de bedrijfsarts namens de commandant.
  • Het informatiemateriaal m.b.t.-onderzoek behoeft revisie; de aan melder ter zake verstrekte informatie heeft tekortgeschoten.
  • De zorgvuldigheid ten aanzien van de melder verstrekte inzage ter correctie van het concept-psychiatrisch rapport heeft, in relatie tot de gegeven voorlichting, tekortgeschoten.
  • De reikwijdte vande verschillende settings uit te brengen psychiatrische rapportages is onvoldoende duidelijk vastgelegd. Het in casu verstrekken van het gehele rapport aan de (jurist van) de werkgever wordt als onzorgvuldig aangemerkt;

 Aanbevelingen:

  • De informatie over BMB-procedures dient te worden bezien op compleetheid en consistentie.
  • De reikwijdte van de uit te brengen psychiatrische rapportages dient duidelijk te worden vastgelegd, waarbij recht wordt gedaan aan de functie en hoedanigheid van de geadresseerde en de privacygevoeligheid van de gegevens.

Vorenstaande ‘ademt’ incompetentie uit! Als de IMG dit namelijk al schrijft, dan weet iedere militair dat het in het echt (nog veel) ernstiger is. En dat allemaal over de rug van een zwaar zieke militair, die vanuit de lijn alsmaar werd aangemoedigd om vooral door te blijven werken. Volgestopt met verslavende medicijnen door de medische dienst, op de achtergrond aangemoedigd door de commandant, zodat hij vooral door bleef werken. Als hij dan drie maanden voor zijn UKW daadwerkelijk doordraait, nog even snel het hek over.

In mijn beleving gaat dat voorbij aan het aanmerkelijke risico nemen op medische/psychische schade bij een militair; dit is pure opzet! Je weet namelijk dat het een keer fout gaat!

En ondanks alles, durft een psychiater/arts bij BMB de onafhankelijkheid van de extern behandelend psycholoog in twijfel te trekken op grond van schending van de rolintegriteit! Dat is overigens dezelfde psychiater die zelf slechts twee (!) korte gesprekken met deze militair had en dat is ook degene waar de IMG over rapporteert! Je moet het allemaal maar kunnen!

Recentelijk werd door het ABP, dus namens de Staatssecretaris van Defensie, nog vastgesteld dat er bij deze militair, met terugwerkende kracht, sprake is van ziekte met dienstverband.

Als u het nog kunt volgen, dan hoor ik dat graag.

Hein Dudink/Defensieadvocaat